Category Archives: Yleinen

Vuosikokous 25.3.2014

Kemin Innon sääntömääräinen vuosikokous tiistaina 25.3.2014 klo 19.00 TUL:n Lapin piirin toimistossa. Esityslistalla sääntöjen vuosikokoukselle määräämät asiat. Tervetuloa!

Kemin Innon vuoden 2013 parhaitten palkiseminen  Leipätehtaalla keskiviikkona 5.2. klo  18.00.

Tilaisuudessa palkitaan seuran parhaat urheilijat ja seuratoimijat sekä mestaruuskisoissa mitaleja saavuttaneet urheilijat.

Kahvi- ja mehutarjoilu.Tervetuloa!

Perhepikkujoulu 15.12. klo 14.00 Syväkankaan koululla

Kemin Innon syyskokous esittää Kemiin liikuntaneuvostoa

Kemin Into ry:n 25.11.2013 pidetty syyskokous asetti seuran tärkeimmäksi tavoitteeksi kauden 2014 toiminnalle valmistautumisen ja osallistumisen Seinäjoella kesäkuussa järjestettäviin TUL:n liittojuhliin. Seuratoimintaa pyritään kehittämään myös tuomalla entisten perinteisten liikuntamuotojen rinnalle uusia liikuntaharrastumahdollisuuksia. Kemin Innon lajikirjo koostuu voimistelusta, painista, nyrkkeilystä, koripallosta ja keilailusta sekä kunto- ja terveysliikunnasta.

Kemin Innon puheenjohtajana jatkaa Kimmo Arstio, varapuheenjohtajana Sirpa Niskala ja sihteerinä Arto Laakso. Johtokuntaan valittiin myös taloudenhoitaja Pirjo Nordlund, Jaana Tuomainen, Kai Brännkärr, Tuomo Kallijärvi ja Kalevi Heikkinen.

Innon syyskokous laati seuraavan julkilausuman:

Kemin Into ry

Syyskokous 25.11.2013

Julkilausuma

Kemin Into ry:n syyskokous ilmaisee huolestuneisuutensa ilmiöistä ja näkemyksistä, joita Kemin kaupungin liikunta-asioiden hoitamisessa on esiintynyt.

Liikunta- ja nuorisotyö ovat keskeisessä asemassa kunnallisen tason ennaltaehkäisevän työn muotoina. Jokainen ennaltaehkäisevään työhön käytetty euro säästää korjaavan ja hoitavan työn kuluja niin terveys- kuin sosiaalitoimessakin. Siksi Kemin Innon syyskokous on huolestunut esitetyistä suunnitelmista, joiden mukaan Kemin kaupungin liikunta- ja nuorisojohtajan virkaa ei täytettäisi, vaan ko. tehtävä annettaisiin jo toimivalle virkahenkilölle oman toimen ohella hoidettavaksi. Tällaisella suunnitelmalla vietäisiin käytännössä pohja koko kaupungin kannalta tärkeiltä liikunta- ja nuorisotyöltä. Jo tämän suunnitelman esittäminen osoittaa, että liikunta- ja nuorisotyö eivät nauti kaupungissa niille oikeutetusti kuuluvaa arvostusta

Kaupungin ja urheiluseurojen välisen yhteistyön ja tiedonkulun parantamiseksi Kemin Innon syyskokous esittää, että Kemin kaupunkiin perustettaisiin liikunta-asioita käsittelevä ja esittelevä liikuntaneuvosto, jonka jäsenet koostuisivat liikunta-alan asiantuntijoista ja urheiluseurojen edustajista.

Urheiluseuroissa tehtävä työ vaatii myös toimintaedellytyksiä, joista merkittävimmät ovat liikuntapaikat ja toimintavarat. Kemin kaupunki on kiitettävästi pitänyt alle 18-vuotiaiden liikuntapaikkakäytön maksuttomana, mutta samaan aikaan on liikuntatilojen väheneminen heikentänyt harrastusmahdollisuuksia. Liikuntatiloja on poistunut tilojen vanhenemisen takia, mutta myös uudempien tilojen käyttöä rajoitetaan taloussyistä. Kemin Innon syyskokouksen mielestä kaikkien kaupungin omistuksessa olevien tilojen tulisi olla kaupungissa toimivien yhteisöjen käytössä silloin kuin ne eivät ole varsinaisessa käytössään.

Kemissä on monien muiden kuntien tapaan noudatettu urheiluseurojen tukemisessa viime vuosina projekti- ja hankeperusteista menettelyä. Se on johtanut siihen, että varsinaiseen urheiluseurojen perustyöhön ei tukea enää ole saatavissa, vaan tuki suuntautuu mitä kummallisimpiin erityihankkeisiin. Kuitenkin pääasiassa lasten ja nuorten parissa tehtävä perusliikunta tarvitsee kaikkein eniten myös yhteiskunnan tukea. Siksi Kemin Innon syyskokous esittää, että Kemissä palattaisiin tukemaan urheiluseuratyötä seuroille myönnettävillä perusavustuksilla, jotta seurojen tärkein työ perusliikunnan edistämiseksi olisi turvattu.

Syyskokous maanantaina 25.11.2013 klo 19.00

Kemin Innon sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 25.11.2013 klo 19.00 TUL:n Lapin piirin kokoushuoneessa, Nahkurinkatu 1, 94100 Kemi
Esillä sääntömääräiset asiat.    JOHTOKUNTA

Syyskokousilmoitus 25.11.2013

Valmennuksen perusteet -kurssi

TUL:n Lapin piiri järjestää 9. marraskuuta klo 10.00-18.00 Valmennuksen perustet -koulutuksen. Kahdeksantuntinen kurssi on tarkoitettu kaikkien lajien ohjaajille ja valmentajisse sekä 15 vuotta täyttäneille urheilijoille, jotka haluavat täydentää perustietojaan.

Kurssi sisältää perustiedot fyysisten kykyjen ja taitojen kehittämisestä, harjoituskuormituksen annostelusta ja valmentajan tehtävästä kasvattajana. Kurssilla painotetaan erityisesti nuorten valmennusta.
Kurssin jälkeen valmentaja ymmärtää yksittäisen harjoituksen perusrakenteen ja saa perustietoa yksilön kehittymisestä sekä taitojen kehittymisestä.
Kurssimateriaalina käytetään Valmennuksen perusteet kirjaa. Kouluttajana toimii kasvatustieteen tohtori Seppo KilpiäinenKurssin hinta on 40€/hlö.

Ilmoittautuminen ja tiedustelut : TUL:n Lapin piiri, toiminnanjohtaja Mauri Blomster, puh. 0500 316 904,  sähköposti: mauri.blomster@tul.fi kotisivu: www.tul-lappi.fi 

Kemin Into voimistelu 2013-2014

Kemin Into koripallo 2013-2014

Kemin Into paini 2013-2014

Kemin Innon nyrkkeilijät 2013-2014